22/03/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ InfrafrontierGR/Phenotypos.


09/03/2017

Περίληψη Πρακτικού Επιτροπής για την επιλογή ενός (1) μεταδιδακτορικού ερευνητή ή ενός (1) βοηθού έρευνας στο «ΕΚΕΒΕ ΑΛ. ΦΛΕΜΙΓΚ» στα πλαίσια δωρεάς του Ιδρύματος Στ. Νιάρχος.

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


23/01/2017

Περίληψη Πρακτικού Επιτροπής για την πλήρωση θέσης Συνεργαζόμενου Ερευνητή με σύμβαση τριετούς διάρκειας, στο πλαίσιο δωρεάς του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


23/01/2017

Περίληψη Πρακτικού Επιτροπής για την επιλογή ενός μεταδιδακτορικού ερευνητή ή ενός βοηθού έρευνας στο Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» στο πλαίσιο δωρεάς του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf (Εργαστήριο Αρμακά).


23/01/2017

Περίληψη Πρακτικού Επιτροπής για την επιλογή ενός μεταδιδακτορικού ερευνητή ή ενός βοηθού έρευνας στο Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» στο πλαίσιο δωρεάς του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf (Εργαστήριο Καφάσλα).


10/01/2017

Περίληψη Πρακτικού Επιτροπής για την πλήρωση θέσεων Συνεργαζόμενων Ερευνητών Νευροβιολογίας με σύμβαση τριετούς διάρκειας, στο πλαίσιο δωρεάς του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


10/01/2017

Περίληψη Πρακτικού Επιτροπής για την πλήρωση θέσης Συνεργαζόμενου Ερευνητή με σύμβαση τριετούς διάρκειας, στο πλαίσιο δωρεάς του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», στο γνωστικό αντικείμενο της Κυτταρικής Ανοσολογίας.

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


29/12/2016

Περίληψη Πρακτικού Επιτροπής για την επιλογή ερευνητικού προσωπικού στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Στρατηγική Ανάπτυξη Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Ερευνών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ»- κωδικός MIS 5002562

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


21/11/2016

Περίληψη Πρακτικού Επιτροπής για την επιλογή ενός μεταδιδακτορικού ερευνητή (Εργαστήριο Παναγιώτου).

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


20/07/2016

Περίληψη πρακτικού επιτροπής για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού.

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


06/07/2016

Πρακτικό συνεδρίασης της επιτροπής κρίσης γα την "ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΗ Γ΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.ΚΕ.Β.Ε. “ΑΛ. ΦΛΕΜΙΓΚ".

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


19/04/2016

Πρακτικό επιτροπής για την επιλογή ερευνητικού προσωπικού.

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


12/08/2015

Πρακτικό επιλογής υποψηφίων στα πλαίσια του έργου 11ΣΥΝ_1_124 της δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011».

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


28/07/2015

Πρακτικό επιλογής υποψηφίων για το πρόγραμμα PLANEURODRUG (11ΣΥΝ-1-1258).

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


27/07/2015

Πρακτικό επιτροπής για την επιλογή ερευνητικού προσωπικού.

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


03/07/2015

Πρακτικό επιτροπής για την επιλογή ερευνητικού προσωπικού.

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


25/06/2015

Πρακτικό επιτροπής για την επιλογή ενός Μεταδιδακτορικού ερευνητή, ενός βοηθού έρευνας στα πλαίσια του έργου INFRAFRONTIER GR (ΟΠΣ 423575)

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


19/06/2015

Πρακτικό επιτροπής για την επιλογή επιπρόσθετου ερευνητικού προσωπικού για το έργο «INFLALIPID (#3311)» της δράσης Αριστεία ΙΙ

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


11/12/2014

Πρακτικό επιτροπής για την επιλογή ερευνητικού προσωπικού στα πλαίσια του έργου 11ΣΥΝ_1_124 της δράσης "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011".

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


10/12/2014

Πρακτικό επιτροπής για την επιλογή Λογιστή.

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


03/12/2014

Πρακτικό επιτροπής για την επιλογή ερευνητικού προσωπικού στα πλαίσια του έργου 2303 της Δράσης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι"

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


04/08/2014

Πρακτικό επιτροπής για την επιλογή προσωπικού σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς κατάρτιση σύμβασης έργου/υπηρεσιών (07/07/2014).

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


28/07/2014

Results of the evaluation of applications for Animal Caretaker - Infrafrontier GR (Call of interest of 03/07/2014).

Download the results in pdf (in Greek).

Link to the original job position.


08/07/2014

Results of the evaluation of applications for Animal Caretaker - Infrafrontier GR (call of interest of 26/05/2014).

Download the results in pdf (in Greek).

Link to the original job position.


08/07/2014

Results of the evaluation of applications for Microinjectionist – Transgenics & Gene Targeting Facility (call of interest of 10/02/2014).

Download the results in pdf (in Greek).

Link to the original job position.


19/05/2014

Results of the evaluation of applications for two doctoral and one bioinformatics research assistant positions in Kollias lab (call of interest of 15/04/2014).

Download the results in pdf (in Greek).

Link to the original job position.


02/05/2014

Πρακτικό επιλογής υποψηφίων HUBREG Msc και HUBREG Post Doc.

 


30/04/2014

Results of the evaluation of applications for post-doctoral positions in Panayotou lab (call of interest of 15.4.2014)

Download the results in pdf (in Greek).

Link to the original job position.


30/03/2014

Πρακτικό επιλογής υποψηφίων για το πρόγραμμα PLANEURODRUG (11ΣΥΝ-1-1258).

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


25/02/2014

Results of the evaluation of applications for pre-doctoral positions (call of interest of 04.02.2014) in Aidinis lab

Download the results in pdf (in Greek)

Link to the original job position


30/01/2014

Results of the evaluation of applications for post-doctoral positions (call of interest of 20.11.2013) and technicians (call of interest of 11.12.2013) in Aidinis lab

Download the results in pdf (in Greek)

Link to the original job positions: Link 1 - Link 2 

B.S.R.C. "Alexander Fleming"
34 Fleming Street, 16672 Vari, Greece
Contact us