11/12/2017

Περίληψη Πρακτικού Επιτροπής για την επιλογή ενός Συνεργαζόμενου Ερευνητή στο αντικείμενο της Μικροβιολογίας στα πλαίσια δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο Ε.ΚΕ.Β.Ε «Αλ. Φλέμιγκ»

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


11/12/2017

Περίληψη Πρακτικού Επιτροπής για την επιλογή ενός Συνεργαζόμενου Ερευνητή στο αντικείμενο της Φαρμακευτικής/Ιατρικής Χημείας στα πλαίσια δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο Ε.ΚΕ.Β.Ε «Αλ. Φλέμιγκ»

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


07/12/2017

Περίληψη Πρακτικού Επιτροπής για την επιλογή ενός βιολόγου (κατόχου MSc) με ειδίκευση σε μοριακούς και κυτταρικούς μηχανισμούς χρονίων φλεγμονωδών ασθενειών στα πλαίσια του προγράμματος «MCs_inTEST» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «ERC Advanced Grant» στο Ε.ΚΕ.Β.Ε «Αλ. Φλέμιγκ».

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


29/11/2017

Περίληψη Πρακτικού Επιτροπής για την επιλογή βοηθού έρευνας στα πλαίσια δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στο γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία ή συναφή αντικείμενα», στο Ε.ΚΕ.Β.Ε «Αλ. Φλέμιγκ».

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


22/11/2017

Περίληψη Πρακτικού Επιτροπής για την επιλογή Συνεργαζόμενου Ερευνητή στα πλαίσια της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο γνωστικό αντικείμενο της Βιο- ή Χημειοπληροφορικής, στο Ε.ΚΕ.Β.Ε «Αλ. Φλέμιγκ».

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


01/11/2017

Περίληψη Πρακτικού Επιτροπής για την επιλογή ενός συνεργαζόμενου ερευνητή στα πλαίσια δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στο γνωστικό αντικείμενο «Μοριακοί και κυτταρικοί μηχανισμοί ζωικών προτύπων ασθενειών του ανθρώπου (Molecular and cellular mechanisms in animal models of human disease)», στο Ε.ΚΕ.Β.Ε «Αλ. Φλέμιγκ».

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


01/11/2017

Περίληψη Πρακτικού Επιτροπής για την επιλογή ενός Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Γ΄ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Διαγονιδιακές τεχνολογίες στον ποντικό», στο Ε.ΚΕ.Β.Ε «Αλ. Φλέμιγκ».

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


25/10/2017

Περίληψη Πρακτικού Επιτροπής για την επιλογή Οικονομικού-Λογιστικού για την οικονομοτεχνική υποστήριξη των ερευνητικών και αναπτυξιακών και λοιπών προγραμμάτων του Κέντρου, στο Ε.ΚΕ.Β.Ε «Αλ. Φλέμιγκ».

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


25/10/2017

Περίληψη Πρακτικού Επιτροπής για την επιλογή Οικονομικού-Λογιστικού για την οικονομοτεχνική υποστήριξη των ερευνητικών και αναπτυξιακών και λοιπών προγραμμάτων του Κέντρου, στο Ε.ΚΕ.Β.Ε «Αλ. Φλέμιγκ».

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


06/10/2017

Περίληψη Πρακτικού Επιτροπής για την επιλογή βιοεπιστήμονα μεταδιδάκτορα στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο “Στρατηγική Ανάπτυξη Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Ερευνών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ»” - κωδικός MIS 5002562, στο Ε.ΚΕ.Β.Ε «Αλ. Φλέμιγκ».

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


04/10/2017

Περίληψη Πρακτικού Επιτροπής για την επιλογή ερευνητικού προσωπικού στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο “Στρατηγική Ανάπτυξη Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Ερευνών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ»” - κωδικός MIS 5002562, στο Ε.ΚΕ.Β.Ε «Αλ. Φλέμιγκ».

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


31/07/2017

Περίληψη Πρακτικού Επιτροπής για την επιλογή ενός Τεχνικού για τη Μονάδα Διαγένεσης του Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ» με εξειδίκευση στις Διαγονιδιακές Τεχνολογίες στον ποντικό, στα πλαίσια της Εθνικής Συγχρηματοδότησης (Matching Funds)

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


24/07/2017

Περίληψη Πρακτικού Επιτροπής για την επιλογή βοηθού έρευνας (MSc) πτυχιούχο ΑΕΙ με εξειδίκευση στη Βιολογία ή συναφή αντίκειμενα, για το ερευνητικό πρόγραμμα «Identification and functional characterization of mesenchymal cell lineages in intestinal development and carcinogenesis», στο Ε.ΚΕ.Β.Ε «Αλ. Φλέμιγκ».

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


21/07/2017

Περίληψη Πρακτικού Επιτροπής για την επιλογή συνεργαζόμενου ερευνητή στα πλαίσια της Δωρεάς του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», στο γνωστικό αντικείμενο της Βιοπληροφορικής και Υπολογιστικής Βιολογίας στο Ε.ΚΕ.Β.Ε «Αλέξανδρος Φλέμιγκ».

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


10/07/2017

Περίληψη Πρακτικού Επιτροπής για την επιλογή τριών (3) μεταδιδακτορικών ερευνητών στα πλαίσια του έργου «FastBio: A genomics and systems biology approach to explore the molecular signature and functional consequences of long-term, structured fasting in humans», στο Ε.ΚΕ.Β.Ε «Αλ. Φλέμιγκ».

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


07/07/2017

Περίληψη Πρακτικού Επιτροπής για την επιλογή ενός Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Γ΄ Βαθμίδας με αντικείμενο «Κτηνιατρική Διαχείριση και Επίβλεψη Εγκαταστάσεων και Διεργασιών Φαινοτυπικής Ανάλυσης Τρωκτικών Εργαστηρίου (Μυών)» για τον Οίκο Πειραματόζωων του Ε.ΚΕ.Β.Ε. Αλ. Φλέμιγκ

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


06/07/2017

Περίληψη Πρακτικού Επιτροπής για την επιλογή Συνεργαζόμενου Ερευνητή στα πλαίσια της «Δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος», στο γνωστικό αντικείμενο «Μοριακοί και κυτταρικοί μηχανισμοί έμφυτης ανοσίας», στο Ε.ΚΕ.Β.Ε «Αλ. Φλέμιγκ».

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


04/07/2017

Περίληψη Πρακτικού Επιτροπής για την επιλογή βοηθού έρευνας (MSc) πτυχιούχου ΑΕΙ με εξειδίκευση στη Βιολογία ή συναφών αντικειμένων στα πλαίσια του προγράμματος «The role of mesenchymal cells in IBD pathogenesis: focus on mechanisms underlying villous blunting/atrophy», στο Ε.ΚΕ.Β.Ε «Αλ. Φλέμιγκ».

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


02/06/2017

Περίληψη Πρακτικού Επιτροπής για την επιλογή ενός (1) μεταδιδάκτορα ερευνητή με εξειδίκευση στη Βιοπληροφορική, στα πλαίσια του προγράμματος δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο Ε.ΚΕ.Β.Ε «Αλ. Φλέμιγκ».

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


26/04/2017

Περίληψη Πρακτικού Επιτροπής για την επιλογή ενός (1) μεταδιδακτορικού ερευνητή στα πλαίσια του έργου "Fondation Sante".

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


26/04/2017

Περίληψη Πρακτικού Επιτροπής για την επιλογή δύο (2) βοηθών έρευνας στα πλαίσια της εθνικής συγχρηματοδότησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Matching Funds) για το έτος 2016.

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


10/04/2017

Περίληψη Πρακτικού Επιτροπής για την επιλογή Συνεργαζόμενου Ερευνητή στα πλαίσια της «Δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος», στο γνωστικό αντικείμενο της Φαρμακολογίας, στο Ε.ΚΕ.Β.Ε «Αλ. Φλέμιγκ».

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


05/04/2017

Περίληψη Πρακτικού Επιτροπής για την επιλογή μεταπτυχιακού ερευνητή στα πλαίσια του έργου “Keeping gene expression in check: eliciting the role of transcription in the maintenance of genome integrity (κωδ. 309612-ERC TransArrest)”

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


04/04/2017

Περίληψη Πρακτικού Επιλογής για την επιλογή ενός (1) συνεργάτη μερικής απασχόλησης για στελέχωση του Γραφείου Εικόνας, Ταυτότητας και Επικοινωνίας στο Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ».

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


04/04/2017

Περίληψη Πρακτικού Επιλογής για την επιλογή δύο ερευνητικών θέσεων στα πλαίσια της εθνικής συγχρηματοδότησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Matching Funds) για το έτος 2016.

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


28/03/2017

Περίληψη Πρακτικού Επιλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης βοηθού έρευνας στα πλαίσια του έργου «Προ-κλινική μελέτη της χορήγησης μικροσωματιδίων σίγασης έκφρασης Wnt-1 με στόχο την ενεργοποίηση της ανοσολογικής απάντησης σε καρκινικά νεο-αντιγόνα» το οποίο χρηματοδοτείται από δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στο Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ».

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


28/03/2017

Περίληψη Πρακτικού Επιτροπής για την πλήρωση μιας (1) θέσης μεταδιδακτορικού ερευνητή στα πλαίσια υλοποίησης του έργου “The role of mesenchymal cells in IBD pathogenesis: focus on mechanisms underlying villous blunting/atrophy”, το οποίο χρηματοδοτείται από το European Crohn’s and Colitis Organization”, στο Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ» .

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


28/03/2017

Περίληψη Πρακτικού Επιλογής για την πλήρωση εννέα (9) θέσεων βίο-επιστημόνων στα πλαίσια της εθνικής συγχρηματοδότησης (Matching funds) για το έτος 2016 (αρ. αποφ.17156/2-2-2017), στο Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ»

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


22/03/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ InfrafrontierGR/Phenotypos.


09/03/2017

Περίληψη Πρακτικού Επιτροπής για την επιλογή ενός (1) μεταδιδακτορικού ερευνητή ή ενός (1) βοηθού έρευνας στο «ΕΚΕΒΕ ΑΛ. ΦΛΕΜΙΓΚ» στα πλαίσια δωρεάς του Ιδρύματος Στ. Νιάρχος.

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


23/01/2017

Περίληψη Πρακτικού Επιτροπής για την πλήρωση θέσης Συνεργαζόμενου Ερευνητή με σύμβαση τριετούς διάρκειας, στο πλαίσιο δωρεάς του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


23/01/2017

Περίληψη Πρακτικού Επιτροπής για την επιλογή ενός μεταδιδακτορικού ερευνητή ή ενός βοηθού έρευνας στο Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» στο πλαίσιο δωρεάς του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf (Εργαστήριο Αρμακά).


23/01/2017

Περίληψη Πρακτικού Επιτροπής για την επιλογή ενός μεταδιδακτορικού ερευνητή ή ενός βοηθού έρευνας στο Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» στο πλαίσιο δωρεάς του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf (Εργαστήριο Καφάσλα).


10/01/2017

Περίληψη Πρακτικού Επιτροπής για την πλήρωση θέσεων Συνεργαζόμενων Ερευνητών Νευροβιολογίας με σύμβαση τριετούς διάρκειας, στο πλαίσιο δωρεάς του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


10/01/2017

Περίληψη Πρακτικού Επιτροπής για την πλήρωση θέσης Συνεργαζόμενου Ερευνητή με σύμβαση τριετούς διάρκειας, στο πλαίσιο δωρεάς του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», στο γνωστικό αντικείμενο της Κυτταρικής Ανοσολογίας.

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


29/12/2016

Περίληψη Πρακτικού Επιτροπής για την επιλογή ερευνητικού προσωπικού στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Στρατηγική Ανάπτυξη Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Ερευνών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ»- κωδικός MIS 5002562

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


21/11/2016

Περίληψη Πρακτικού Επιτροπής για την επιλογή ενός μεταδιδακτορικού ερευνητή (Εργαστήριο Παναγιώτου).

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


20/07/2016

Περίληψη πρακτικού επιτροπής για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού.

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


06/07/2016

Πρακτικό συνεδρίασης της επιτροπής κρίσης γα την "ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΗ Γ΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.ΚΕ.Β.Ε. “ΑΛ. ΦΛΕΜΙΓΚ".

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


19/04/2016

Πρακτικό επιτροπής για την επιλογή ερευνητικού προσωπικού.

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


12/08/2015

Πρακτικό επιλογής υποψηφίων στα πλαίσια του έργου 11ΣΥΝ_1_124 της δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011».

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


28/07/2015

Πρακτικό επιλογής υποψηφίων για το πρόγραμμα PLANEURODRUG (11ΣΥΝ-1-1258).

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


27/07/2015

Πρακτικό επιτροπής για την επιλογή ερευνητικού προσωπικού.

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


03/07/2015

Πρακτικό επιτροπής για την επιλογή ερευνητικού προσωπικού.

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


25/06/2015

Πρακτικό επιτροπής για την επιλογή ενός Μεταδιδακτορικού ερευνητή, ενός βοηθού έρευνας στα πλαίσια του έργου INFRAFRONTIER GR (ΟΠΣ 423575)

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


19/06/2015

Πρακτικό επιτροπής για την επιλογή επιπρόσθετου ερευνητικού προσωπικού για το έργο «INFLALIPID (#3311)» της δράσης Αριστεία ΙΙ

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


11/12/2014

Πρακτικό επιτροπής για την επιλογή ερευνητικού προσωπικού στα πλαίσια του έργου 11ΣΥΝ_1_124 της δράσης "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011".

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


10/12/2014

Πρακτικό επιτροπής για την επιλογή Λογιστή.

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


03/12/2014

Πρακτικό επιτροπής για την επιλογή ερευνητικού προσωπικού στα πλαίσια του έργου 2303 της Δράσης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι"

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


04/08/2014

Πρακτικό επιτροπής για την επιλογή προσωπικού σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς κατάρτιση σύμβασης έργου/υπηρεσιών (07/07/2014).

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


28/07/2014

Results of the evaluation of applications for Animal Caretaker - Infrafrontier GR (Call of interest of 03/07/2014).

Download the results in pdf (in Greek).

Link to the original job position.


08/07/2014

Results of the evaluation of applications for Animal Caretaker - Infrafrontier GR (call of interest of 26/05/2014).

Download the results in pdf (in Greek).

Link to the original job position.


08/07/2014

Results of the evaluation of applications for Microinjectionist – Transgenics & Gene Targeting Facility (call of interest of 10/02/2014).

Download the results in pdf (in Greek).

Link to the original job position.


19/05/2014

Results of the evaluation of applications for two doctoral and one bioinformatics research assistant positions in Kollias lab (call of interest of 15/04/2014).

Download the results in pdf (in Greek).

Link to the original job position.


02/05/2014

Πρακτικό επιλογής υποψηφίων HUBREG Msc και HUBREG Post Doc.

 


30/04/2014

Results of the evaluation of applications for post-doctoral positions in Panayotou lab (call of interest of 15.4.2014)

Download the results in pdf (in Greek).

Link to the original job position.


30/03/2014

Πρακτικό επιλογής υποψηφίων για το πρόγραμμα PLANEURODRUG (11ΣΥΝ-1-1258).

Κατεβάστε το πρακτικό σε pdf.


25/02/2014

Results of the evaluation of applications for pre-doctoral positions (call of interest of 04.02.2014) in Aidinis lab

Download the results in pdf (in Greek)

Link to the original job position


30/01/2014

Results of the evaluation of applications for post-doctoral positions (call of interest of 20.11.2013) and technicians (call of interest of 11.12.2013) in Aidinis lab

Download the results in pdf (in Greek)

Link to the original job positions: Link 1 - Link 2 

B.S.R.C. "Alexander Fleming"
34 Fleming Street, 16672 Vari, Greece
Contact us