Dimitris Kontoyiannis Research Group

 • Yiota Kafasla, Post-Doc 2012-2015
 • Antonis Skliris, Post-Doc 2012-2015
 • Eleni Christodoulou-Vafeiadou, Post-Doc 2012-2016
 • Nikolaos Natsaridis, Lab assistant 2013-2015
 • Ioannis Karakasiliotis, Post-Doc 2009-2013
 • Anthie Yiakouvaki, Post-Doc 2006-2011
 • Panagiota Stamou, Post-Doc 2009-2011
 • Nikos Sgantzis, PhD/Post-Doc 2005-2011
 • Christina Eftychi, Post-Doc 2011-2012
 • Marios Dimitriou, PhD. 2005-2009
 • Olympia Papadaki, PhD 2004-2009
 • Stavros Milatos, PhD 2004-2009
 • Vicky Katsanou, PhD 2003-2007