Antigone Dimas Research Group

Head

Dr Antigone Dimas

Short CV

Ph.D. students

Christina Emmanouil

Short CV

Alexandros Simistiras

Short CV

 

Past members:

 • Dimitris Zisis
 • Anargyros Skoulakis
 • Vasiliki Zarkou
 • Maria Anezaki
 • Elena Loizidou
 • Alexandra Kalaitzi
 • Konstantinos Rouskas
 • Stavros Glentis
 • Alexandros Dimopoulos

MSc Students:

 • Katerina Pravi
 • Evelina Nakou
 • Maria Koufaki