Christoforos Nikolaou Research Group

Head

Christoforos Nikolaou, PhD

Genome Evolution and de novo Gene Birth

Nikos Vakirlis, PhD

Segregation models of Gene Expression

Stelios Mavropoulos, PhD fellow

Genome Evolution

Aimilios Tassios

Spatial Modeling of gene expression dynamics

Athanasia Stavropoulou