Πλήρωση οκτώ (8) θέσεων Συνεργαζόμενων Ερευνητών στο Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ» (ορθή επανάληψη) - (29/09/2016)

Πλήρωση οκτώ (8) θέσεων Συνεργαζόμενων Ερευνητών στο Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ» με σύμβαση τριετούς διάρκειας, στο πλαίσιο δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Περισσότερες πληροφορίες.

B.S.R.C. "Alexander Fleming"
34 Fleming Street, 16672 Vari, Greece
Contact us - Privacy Policy