Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού - (07/06/2016)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη και τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου έκτακτου προσωπικού με αντικείμενο υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης του Κέντρου. Περισσότερες πληροφορίες.

B.S.R.C. "Alexander Fleming"
34 Fleming Street, 16672 Vari, Greece
Contact us - Privacy Policy