Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς κατάρτιση σύμβασης έργου/υπηρεσιών (07/07/2014)

Το ΕΚΕΒΕ ΦΛΕΜΙΓΚ ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης Ιδρυματικών αναπτυξιακών έργων.

Περισσότερες πληροφορίες

B.S.R.C. "Alexander Fleming"
34 Fleming Street, 16672 Vari, Greece
Contact us - Privacy Policy